Privacy statement

Privacyverklaring Allegro Talent

Allegro Talent richt haar activiteiten op de bemiddeling van kandidaten naar een nieuwe arbeidsrelatie. Wij richten onze dienstverlening op functies zoals Personal Assistants, Office managers, Directiesecretaresses, Management Assistenten en Management ondersteuners in bredere zin. Daarvoor onderhouden wij een website en een informatiesysteem waarin wij de gegevens van kandidaten opslaan en beheren. Deze gegevens worden met de grootse zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. Als je ervoor kiest, of gekozen hebt om Allegro Talent vrijwillig informatie te verschaffen, gebruiken wij deze informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid zoals dat in dit document is vastgelegd.

 

Inschrijfprocedure Allegro Talent

De website van Allegro kan bezocht worden zonder dat je persoonsgegevens door ons worden vastgelegd of aan ons worden doorgegeven. Vanaf het moment dat je je via onze website aanmeldt als potentiële kandidaat, leggen we je bezoek en de door jou vrijwillig vastgelegde gegevens vast. Na ontvangst van je inschrijving, controleren wij of je inschrijving voldoet aan de inschrijvingscriteria die wij hanteren. Deze criteria vind je op onze website. Indien je inschrijving niet voldoet aan onze inschrijvingscriteria, berichten wij je daarover en vernietigen wij de door jouw vastgelegde persoonsgegevens. Indien je inschrijving wel voldoet aan onze inschrijvingscriteria, dan worden je gegevens opgeslagen in ons kandidatenbestand.

 

Waarom leggen wij je persoonsgegevens vast?

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens strikt voor de uitvoering van onze dienstverlening zoals bemiddeling, payroll, werving & selectie en het vastleggen van je beschikbaarheid en inzetbaarheid in relatie tot een toekomstige bemiddeling naar een nieuwe arbeidsrelatie. Daarnaast onderhouden wij een file waarin we gespreksnotities opslaan en informatie over plaatsingsopdrachten waarin wij je persoonlijk betrokken hebben.

Voor veel kandidaten zijn wij een dienstverlener die hun, vaak na jaren, terzijde staat bij het realiseren van een volgende stap in hun carrière. Om kandidaten daarbij optimaal van dienst te kunnen zijn, gebruiken wij de informatie die wij verzameld hebben vanaf je inschrijving hebben, tenzij je als kandidaat aangeeft ‘vergeten te worden’. In deze situatie slaan wij deze mededing op, verwijderen we de informatie over je waarover we beschikken en benaderen je niet meer voor de invulling van toekomstige plaatsingsopdrachten. Allegro Talent zal je informatie niet delen met derden anders dan met jouw toestemming binnen een plaatsingsprocedure.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

We verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn binnen onze dienstverlening naar kandidaten en opdrachtgevers. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je persoonlijke wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent als kandidaat van Allegro Talent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je ons verstrekt.

Bij je inschrijving vragen we je de volgende gegevens vast te leggen:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Pasfoto - op vrijwillige basis

Op het moment dat u wij je benaderen binnen een plaatsingsprocedure controleren wij de volgende gegevens persoonlijk met je:

 • Je actuele werksituatie en beschikbaarheid
 • Je interesse in de vacature die wij behandelen
 • Of je geïnteresseerd bent in deze procedure voorgesteld te worden aan de opdrachtgever van Allegro Talent.

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens

Gegevens over kandidaten die zich registreren op onze website worden direct na de afronding van de inschrijfprocedure van de website verwijderd. Om de kwaliteit van onze dienstverlening naar en onze communicatie met kandidaten en opdrachtgevers te kunnen waarborgen, werken wij vanuit een actief bestand van potentiële kandidaten. Dit bestand doorzoeken en raadplegen wij voor de selectie van kandidaten voor (nieuwe) plaatsingsopdrachten. Vanuit deze zoekopdrachten benaderen wij kandidaten die aangegeven hebben op zoek te zijn voor een nieuwe arbeidsrelatie. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven door een emailbericht te sturen aan info@allegrotalent.nl. Je wordt vanaf dat moment niet meer benaderd en bemiddeld door Allegro Talent.

 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Allegro Talent onderhoudt een Relatiebeheersysteem (RBS), met bedrijfsgegevens en contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Allegro Talent verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor zakelijke relaties waarmee wij zaken doen voor :

 1. Het onderhouden van zakelijke contacten en het uitbrengen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 2. Het afsluiten van een opdrachtovereenkomst of het onderhouden van contacten daarover;
 3. Het bijhouden van plaatsingsstatistieken om de kwaliteit van onze dienstverlening op korte en lange termijn te kunnen monitoren en bewaken.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen en een register met verslagen van contactmomenten met zakelijke relaties zoals hierboven vermeldt. Allegro Talent gebruikt de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens uitsluitend voor haar eigen dienstverlening en relatiebeheer.


Het recht op inzage en/of het wijzigen van gegevens

Voor zowel kandidaten als zakelijke relaties geldt:

Als je inzage wenst over je persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kan je contact opnemen met Allegro Talent BV door een emailbericht te sturen aan info@allegrotalent.nl. Na ontvangst van je verzoek zullen wij je verzoek in behandeling nemen en je onder normale omstandigheden binnen 10 werkdagen informeren over de wijze waarop wij je verzoek hebben behandeld of afgewikkeld.

 

Beveiliging

Allegro Talent zet alle middelen in waarover zij beschikt om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers van Allegro Talent hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Allegro Talent met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of het meldingen van een vermoedelijk datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Allegro Talent, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@allegrotalent.nl of ons telefonisch informeren via telefoonnummer 085 773 1907.
Is er sprake of vermoeden van een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via het bovenstaande telefoonnummer.


Wijzigingen

Allegro Talent kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Allegro Talent: www.allegrotalent.nl.
Deze versie van het Privacystatement is opgesteld begin mei 2018.